Як працювати з історичним джерелом

Уявити викладання історії у старших класах без використання писемних джерел взагалі неможливо. Якраз для цих учнів історичний документ є основою для того, щоб розвивати вміння критично аналізувати текст, навички оцінювання суспільних явищ і процесів, життєвих, соціальних, інформаційних навичок.

1) Прочитай назву документа. Хто автор? Коли і де написаний?

2) Який зміст документа ( розповідь, універсал, закон, інструкція тощо.)

3) Які завдання ставиш перед собою?

4) Уважно прочитай текст документа.

5) З’ясуй незрозумілі поняття, значення окремих слів.

6) Проаналізуй, чи зрозумів текст документа.

7) Виконай поставлене завдання.

Завдання :

1) Дай характеристику подіям, особам, історичним явищам, про які йдеться.

2) Виділи зі змісту найголовніше і запиши в зошит.

3) Зроби свої висновки щодо змісту документа.

4) Зроби конспект документа у вигляді:

а) тез; б) плану; в) окремих цитат; г) хронологічної таблиці.