Карти з історії України (атлас)

7 -11 клас

Визначення місця історичних подій у просторі (використання карти як історичного джерела):
⇒правильно займіть позицію біля карти (так, щоб не заступати природне освітлення карти);
⇒запам’ятайте, що коли ви стоїте навпроти карти, зверху буде північ (південь–унизу), а зліва–захід (відповідно, справа–схід);
⇒навчіться читати легенду карти–її умовні позначення. При всій різноманітності карт однотипні факти, події та явища–кордони та столиці, райони повстань, напрями головних ударів і місця битв тощо–зображуються на них схожими позначками;
⇒зверніть увагу на написи, діаграми, таблиці, портрети, рисунки, які є на карті, і ви зрозумієте, що є резон у твердженні „Карта–це державна шпаргалка”;
⇒працюючи з контурною картою, користуйтеся кольоровими олівцями, робіть умовні позначення; на дрібномасштабних картах окремі позначки робіть цифрами, які включайте в умовні позначення, це впливатиме на естетику виконаної Вами роботи.
Джерело: http://www.docme.ru/doc/111052/4-viznachennya-mіscya-іstorichnih-podіj-u-prostorі