Календарно-тематичне планування на 2016/2017 навчального року.

Календарно-тематичне планування

з історії України в 5-Б, 7-Б, 10, 11 класі,

з всесвітньої історії в 7-Б, 10, 11 класі,

з курсів за вибором: етика в 5,6-х кл.,

уроки для стійкого розвитку в 8-А класі

на І (ІІ)семестр 2016/2017 навчального року

учителя Білоцерківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 15

Гейко Діни Петрівни

Календарно-тематичне планування з історії, етики, курсів за вибором на 2016/2017 навчальний рік складено за програмами, які розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та сайті Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради. Академії неперервної освіти. (віртуальні навчальні кабінети:

– Історія:  https://sites.google.com/site/virtualnijkabinetistoriie/home/aktualno-1), а також в журналі «Історія і суспільствознавство» № 8 за 2016 рік.

Назва предмету Програми Автори Затверджено
 

Історія України.

Всесвітня історія.

10―11 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

 

О.І. Пометун,

Н.М. Гупан,

Г.О. Фрейман //

Т.В. Ладиченко,

Ж.М. Гаврилюк,

О.С. Черевко

Я.М. Камбалова

Затверджено  наказом Міністерства освіти і науки України

від 14.07.2016 року № 826

Пропедевтичний курс

«Вступ до історії України»

5 клас

 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

Р.І. Євтушенко

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 року  №664
Етика

5-6 класи

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів В.В.Єфіменко,

А.І.Мовчун,

Л.Л.Хоружа.

 

    Затверджено МОНУ (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.)
Уроки для стійкого розвитку Програма курсу за вибором для  8 класу О.І.Пометун,

І.М.Сущенко

Збірник навч. програм для учнів 1-9 кл. основн. Школи частина ІІІ; – К.; 2010

Підручники:

 1. Історія України (Вступ до історії) : підруч. для 5-го кл.  загальноосвітн. навч. закл. / В.С. Власов. – К. : Генеза, 2013. – 256 с. : іл.
 2. Історія України: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / С. Кульчицький, Ю. Лебедєва. – К.: Генеза, 2010. – 304 с. : іл.., карти.
 3. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша. 1914 – 1939: Підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл.- Вид. 3-тє, виправл. та допов. – К.: Генеза, 2002. – 352 с. : іл.
 4. Всесвітня історія : підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / П.Б. Полянський. – К.: Генеза, 2010. – 256 с. : іл.., карти.
 5. Всесвітня історія. Новітній період (1900-1929) : підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / І.Я. Щупак, Л.В. Морозова – Запоріжжя : Прем’єр, 2010. – 272с. : іл.., карти.
 6. Історія України: підруч. для 11 кл. загальноосвітн. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / О.К. Струкевич, І.М. Романюк, С.І. Дровозюк – К.: Грамота, 2011. – 320 с. : іл.
 7. Всесвітня історія : підруч. для 11 кл. загальноосвітн. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / Т.В. Ладиченко. – К.: Грамота, 2011. – 224 с. : іл.
 8. Данилевська О.М., Пометун О.І. Етика. Підручник для 5-го кл. загальноосвітн. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 192 с.
 9. Фесенко В.І., Фесенко О.В., Бакіна Т.С. Етика. Підручник для 5-го кл. загальноосвітн. навч. закл. – К.: Навч. книга, 2005. – 239 с.
 10. Данилевська О.М., Пометун О.І. Етика. Підручник для 6-го кл. загальноосвітн. навч. закл. – К.: Генеза, 2006. – 190 с.
 11. Уроки для стійкого розвитку: навчальний посібник для учнів 8 класу загальноосвітн. навч. закл. / авт.-уклад.: О. Пометун, Л.Пилипчатіна, Г. Сєрова та ін. – К.: Логос, 2009. – 96 с.

 Календарно-тематичне планування І семестр

Календарно-тематичне планування ІІ семестр