8 клас
козацтво

Розділ 2. Становлення козацтва XVI- перша половина XVII ст.

1. Початок Січі. Дмитро Вишневецький 2. Запорозька Січ 3. Перші козацькі повстання 4. Походи козаків. Петро Коншевич Сагайдачний 5. Козацько-селянські повстання 20-30-х років XVII ст. Повстання реєстровців і запорожців – поч. XVII ст. під проводом Жмайла, Федоровича (Трясила), Сулими, Павлюка та Острянина.  

Матеріальний світ і суспільство. 8 клас

Людина ранньої Нової доби: Населення, матеріальний світ і капіталізм. (автор матеріалу – Нова Школа) Відео уроки: 1 Технічні вдосконалення 2 Селянські господарства і нові ринкові відносини 3 Формування капіталістичної економіки 4 Поява мануфактур